Tekmovalno plavanje

Pokriti olimpijski bazen Kranj

Selekcija 1

Termini: pon.–pet., 6.00–8.00; pon.–pet., 18.00–20.00; sob., 7.00–9.00

Selekcija 2

Termin: pon. 16.00 – 18.00, sre. 16.00 – 18.00 in čet. 16.00 – 18.00

V tekmovalno selekcijo 1 so vključeni plavalci kategorij kadetov, mladincev in članov. Izjemoma je lahko vključena kategorija dečkov. Plavalci najstarejših kategorij se redno udeležujejo plavalnih tekmovanj doma in v tujini. Enkrat letno se udeležijo plavalnih priprav.

V tekmovalno selekcijo 2 so vključeni plavalci kategorij dečkov, mlajši dečkov in cicibanov. Tudi oni se udeležujejo plavalnih tekmovanj, predvsem po Sloveniji in enkrat letno plavalnih priprav.

V obeh tekmovalnih selekcijah je cilj ohraniti visoko raven zavezanosti za vadbo skozi vse leto, kot tudi redno nastopanje na tekmovanjih v Sloveniji in v tujini.

V skladu s smernicami trenerjev se od plavalcev pričakuje, da prevzamejo odgovornost za svoje delo na treningu, da so pri pripravi in pristopu do športa samostojni, disciplinirani, pripravljeni na učenje in (samo)motivirani za udejstvovanje. Pomembno je, da otroci razvijajo svoje potenciale, da jih znajo tudi sami prepoznati, se učijo timskega (so)delovanja in so sposobni odprte komunikacije tako s trenerjem kot s soplavalci.

Glede na cilje in uspešnost plavalca načrti treningov delujejo v smeri doseganja optimalnega razvoja in potenciala vsakega posameznika.

Podrobnosti o programu:
Plavalci, ki želijo sodelovati v tekmovalnem plavanju, morajo opraviti prvi preizkus našega glavnega trenerja. Da bi zagotovili optimalen razvoj športnika, so le-ti razporejeni v skupino za optimalne razvojne namene.

Cilji plavalcev tekmovalnih skupin:

  1. Znati postaviti si osebne / timske cilje.
  2. Dosegati optimalno uspešnost na podlagi sposobnosti in zavzetosti.
  3. Gojiti ekipni duh med člani v vseh selekcijah.
  4. Osredotočiti se na lasten tekmovalni razvoj in napredek.
  5. Okrepiti aerobno / anaerobno kondicijo.
  6. Vključevati treninge na suhem za krepitev moči (specifično za plavanje in splošno).
  7. Izpopolnjevati tehnike vseh štirih plavalnih tehnik z naprednimi vajami.
  8. Naučiti se negovati učinkovite medosebne odnose.
  9. Naučiti se konstruktivno komunicirati s trenerjem in soplavalci.
  10. Pridobiti osebnostne lastnosti, kot so samostojnost, odločnost, vztrajnost, pripadnost, (samo)motiviranost, moralnost in čustvena stabilnost.