Poslanstvo in vizija

Poslanstvo kluba je omogočanje plavalne aktivnosti čim širšemu krogu prebivalcem, zavzemanje za širjenje in popularizacijo plavalnega športa, prizadevanje za visoko strokovno raven dela v klubu ter vzpodbujanje športa kot aktivnosti za prosti čas.

Vizija kluba je ustvariti optimalne pogoje za udejstvovanje na plavalnem področju, motiviranje in ozaveščanje udeležencev programov o pomenu plavalnih aktivnosti na človeka in njegov vsakdan. Namen kluba je ozaveščati ljudi o tem, da je plavanje življenjskega pomena, ki posamezniku omogoča zdravo telesno in duševno vadbo ter spodbuja človekov celostni razvoj. Pomembno je spodbujanje članov za učinkovito in kakovostno udejstvovanje pri delovanju kluba. Obenem pa želimo (p)ostati avtonomen in prepoznaven klub v lokalnem okolju in na regionalni ravni ter ne nazadnje državni ravni.