O klubu

PK Kranj je bil ustanovljen leta 2007, z namenom popularizacije plavalnega športa, kar je še danes po 11 letih delovanja poslanstvo kluba. Obenem se prizadevamo za visoko strokovno raven dela v klubu, kar dosegamo z izobraženim kadrom in skrbimo za stalno strokovno izpopolnjevanje v novostih na plavalnem področju. Eden izmed ciljev kluba je vzpodbujanje plavalnega športa kot aktivnosti za prosti čas ter kot oblika zdravega načina življenja. Vizija kluba je ustvarjati optimalne pogoje za udejstvovanje na plavalnem področju, ozaveščanje udeležencev programov o pomenu plavalnih aktivnosti ter o pomenu, da je plavanje življenjskega pomena, ki posamezniku omogoča zdravo telesno in duševno vadbo ter spodbuja človekov celostni razvoj. Pomembno je spodbujanje članov za učinkovito in kakovostno udejstvovanje pri delovanju kluba, zato je struktura kluba odlično zasnovana, pri kateri ima vsak član pomembno funkcijo. Obenem je cilj kluba (p)ostati avtonomen in prepoznaven klub v lokalnem okolju, na regionalni ravni ter državni.

Plavalni klub Kranj ima celostno strukturo programov: vadba za dojenčke in malčke, plavalni tečaji, plavalna šola, plavalna akademija, netekmovalni in tekmovalni program, rekreativna vadba za mladostnike. Vadbe za odrasle: plavalni tečaj (individualni in/ali v skupini), vodeno rekreativno plavanje, vadba za seniorje.

Aktivni smo tudi na področju organiziranja plavalnih dogodkov: Mednarodni miting Kranjska čebela, Mednarodni miting Pingvinček, tekmovanje za najmlajše in Kranj Masters Challenge (veterani). Bili smo tudi organizatorji državnih prvenstev za mlade plavalce ter državnega prvenstva za veterane.

URNIK VADBE:
Vadbe potekajo v Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju in dvakrat tedensko v bazenu Škofja Loka. Točen urnik po posameznih programih najdete na naši spletni strani www.pk-kranj.si ali na FB profilu Plavalni klub Kranj (@pkkranj).

VPISI:
Možnost vpisa v vadbene skupine poteka preko celega leta.